esmaül hüsna ve anlamları

Er- RAHMÂN
Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden

Er- RAHÎM
Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.

El- MELİK
Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.

El- KUDDÛS
Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz

Es- SELÂM
Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren

El- MÜ’MİN
Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları
koruyup rahatlatan

El- MÜHEYMİN
Gözeten ve Koruyan

El- AZÎZ
Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip

El- CEBBÂR
Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan

El- MÜTEKEBBİR
Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
El- HALÎK
Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden
hepsini yoktan var eden

El- BÂRİ’
Eşyayı ve herşeyin vucüdunu
birbirine uygun halde yaratan
El- MUSAVVİR
Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren

  El- ĞAFFÂR
  Mağrifeti pek çok
  El- KAHHÂR
  Herşeye her istediğini
  yapacak şekilde galip
  ve hakim olan

  El- VEHHÂB
  Her türlü nimeti devamlı bağışlayan
  Er- REZZÂK
  Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden

  El- FETTÂH
  Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran
  El- ALÎM
  Her şeyi çok iyi bilen

  El- KÂBID
  Sıkan, Daraltan
  El- BÂSIT
  Açan, Genişleten

  El- HÂFID
  Yukardan aşağıya indiren alçaltan

  Er- RÂFİ
  Yukarı kaldıran, yükselten

  El- MUİZ
  İzzet veren, ağırlayan

  El- MÜZİL
  Zillete düşüren, hor ve hakir eden

  Es- SEMİ’
  Herşeyi iyi işiten
  El- BASİR
  Her şeyi iyi gören

El- HAKEM
Hükmeden, hakkı yerine getiren
El- ADL
Çok Adaletli

El- LÂTÎF
En ince işlerin bütün
inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran

El- HABÎR
Herşeyin iç yüzünden
gizli taraflarından haberdar

El- HALÎM
Suçlara karşı hemen ceza vermeyen
yumuşak davranan, süre veren
El- AZİM
Çok Azametli

El- ĞAFÛR
Affı ve mağfireti pek çok
Eş- ŞEKÛR
Kendi rızası için yapılan iyiliklere
daha fazlasıyla karşılık veren

El- ALİY
Pek yüce, Pek yüksek
El- KEBİR
En büyük, pek büyük

El- HAFIZ
Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,
herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan
El- MUKÎT
Her yaratılmışın gıdasını,
azığını veren

El- HASİB
Herkesin hayatı boyunca yapıp
ettiği herşeyin hesabını bütün
günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak

El- CELÎL
Celalet ve Ululuk sahibi

El- KERÎM
Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol
Er-RAKÎB
Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden

El- MUCİB
Kendisine dua edenlerin isteklerini veren
El- VASİ’
İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar

  El- HAKÎM
  Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli

  El- VEDÛD
  Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan

  El- MECÎD
  Şanı büyük ve yüksek
  El-BÂİS
  Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran

  Eş- ŞEHÎD
  Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır
  El- HAK
  Varlığı hiç değişmeden duran

  El- VEKÎL
  Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran
  El- KAVİY
  Pek Güçlü

  El- METÎN
  Çok Sağlam

  El- VELİY
  Sevdiği kullarının dostu

  El- HAMİD
  Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen
  El- MUHSÎ
  Sonsuzda olsa tek tek
  herşeyin sayısını bilen

  El- MÛBDÎ
  Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan
  El- MUÎD
  Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan

  El- MUHYÎ
  Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren günde

  El- MÜMÎT
  Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan

  El- HAY
  Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten

  El- KAYYÛM
  Gökleri ve yeri, herşeyi tutan
  El- VÂCİD
  İstediğini istediği anda bulan
  El- MÂCÎD
  Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok

  El- VAHİD
  Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK
  Es- SAMED
  İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci

  El- KÂDİR
  İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten
  El- MUKTEDİR
  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan

  El- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan
  El- MUAHHİR….. İstediğini geri koyan, arkaya bırakan

  El- EVVEL… İLK
  El- AHİR… SON

  Ez- ZÂHİR
  Herşeyde görünen aşikar

  El- BÂTIN Herşeyden gizli

  El- VÂLİ
  Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden

  El- MÜTEÂLÎ Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce
  El- BERR
  Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok

Et- TEVVÂB Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan
El- MÜNTEKIM
Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran

El- AFÜV Çok affeden
Er- RAÛF
Çok lütüfkar
Çok esirgeyen

MALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibi

Zül Celâl-i Ve’l İkrâm
Hem büyüklük sahibi
hem fazl-i kerem sahibi

El- MUKSIT…Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan
El- CÂMİ’…İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan

El- GANİY. Çok zengin ve herşeyden müstağni günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık

El- MUĞNİ.. İstediğini zengin eden

El- MÂNİ’.. Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen
Ed- DÂRR.. Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan

En- NÂFİ’ Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan

En- NÛR…… Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran

El- HÂDÎ…. Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren

El- BEDİ…. Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan

El- BÂKÎ…… Varlığının sonu olmayan

El- VÂRİS… Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi

Er- REŞÎD….. Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran

Es- SÂBÛR… Çok sabırlı

Sevgimden.COm Sevgi Sevgim Sev Mirc Sohbet Chat Muhabbet ve esmaül hüsna ve anlamları Sevgimden Sitesidir.

Bak Yorum Yazmazsan Kuserim ama aaaa

Copyright © 2010 - 2014